Cat Simulator 2015Kucing biasanya suka bermain-main, baik tu dengan manusia, hewan lain, atau benda-benda di sekitar yang ia temui. Pada permainan cat simulator, kamu tak boleh membiarkan si kucing menjadi bosan, buatlah ia ceria dengan melakukan beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh kucing setiap hari. Lalu, apa saja kegiatan-kegiatan yang kucing sukai?

Kucing yang periang sangat senang memecahkan baraag-barang di rumah, apalagi rumah yang ditinggali kucing ini sangat besar sekali. Vas-vas bunga yang tertata rapi bisa menjadi sasaran untuk bermain si kitty. Pecahkanlah semua, begitu pula gelas dan piring yang berada di meja makan. Ketika tetangga sedang makan bersama dengan majikan, buatlah mereka menjadi jengkel dengan memecahkan gelas dan piring itu.

Alat-alat elektronik seperti komputer tak boleh luput dari sasaran si kucing. Walau begitu, kucing yang nakal ini sangat disukai majikan, jadi tidak masalah kalau melakukan hal-hal ini. Selain memecahkan dan menjatuhkan benda, bermainlah dengan anjing yang ada di sana, kucing dan anjing ini sangta rukun sehingga bisa bermain bersama.

Cat Simulator 2015
Cat Simulator 2015
Cat Simulator 2015
Cat Simulator 2015

Artikel Terkait